Vi moderniserar den klassiska direktreklamen

EDR via emailmarknadsföring, eller Elektronisk Direktreklam som det också heter, är ett unikt verktyg som tillåter dig som företag att nå en helt ny grupp med människor. De flesta företag som arbetar med marknadsföring online kan erbjuda reklam via t.ex. Facebook för sina kunder, men med EDR kan vi på Nordic Digital Media utöver detta också erbjuda en helt ny och unik kanal som ingen annan på marknaden har tillgång till. 

Vår EDR går ut på våra egna marknadsplattformar i form av mail eller SMS och når upp till 500.000 unika mottagare i Sverige. 

Landa direkt i inkorgen hos din målgrupp

Våra tjänster för reklam via EDR eller SMS passar de allra flesta verksamheter, men särskilt de som vill vända sig till en specifik målgrupp. Genom våra fyra olika marknadsplattformar så kan vi erbjuda exponering mot mottagare som är intresserade av allt som har med mat och dryck att göra, hus, hem och inredning, samt företagare.

Hur arbetar vi med Emailmarknadsföring?

I diskussion med er kommer vi först att föreslå den marknadsplattform som vi tror skulle passa just ert företag bäst. När detta är gjort och vi har kommit överens om en plan för antal utskick och datum för dessa så ber vi om material för kampanjen i form av bild och text. Ni kan antingen välja själv hur ni vill att utskicket ska se ut, eller överlämna det ansvaret helt till oss. När ni godkänt layouten för mailutskicket kommer vi skicka ut det på den valda marknadsplattformen och rapportera tillbaka till er med statistik för hur utskicket presterat.

Landa direkt i inkorgen hos din målgrupp

Våra tjänster för reklam via EDR eller SMS passar de allra flesta verksamheter, men särskilt de som vill vända sig till en specifik målgrupp. Genom våra fyra olika marknadsplattformar så kan vi erbjuda exponering mot mottagare som är intresserade av allt som har med mat och dryck att göra, hus, hem och inredning, samt företagare.

Hur arbetar vi med Emailmarknadsföring?

I diskussion med er kommer vi först att föreslå den marknadsplattform som vi tror skulle passa just ert företag bäst. När detta är gjort och vi har kommit överens om en plan för antal utskick och datum för dessa så ber vi om material för kampanjen i form av bild och text. Ni kan antingen välja själv hur ni vill att utskicket ska se ut, eller överlämna det ansvaret helt till oss. När ni godkänt layouten för mailutskicket kommer vi skicka ut det på den valda marknadsplattformen och rapportera tillbaka till er med statistik för hur utskicket presterat.

Låt oss göra jobbet!

Nå rätt personer, vid rätt tidpunkt med vår expertis inom EDR- och SMS-tjänster.

Tack vare våra egna marknadsplattformar har vi möjlighet att sprida ert varumärke till en stor mängd engagerade följare.

Oavsett vilken kanal ni vill synas genom kommer vi alltid att arbeta datadrivet för att hela tiden se till att förutsättningarna för bra resultat är så goda som möjligt.

Vi är ett företag som drivs av engagerade entreprenörer och marknadsförare. Det gör att vi ser på er långsiktiga affär, snarare än att bara skapa goda resultat på kort sikt. 

Call to action shap

Digital marknadsföring som driver försäljning och skapar varumärkeskännedom