97% av alla internetanvändare använder Google

Google Ads är en plattform som används för att sköta och hantera annonseringen som sker på Googles söknätverk, och genom Google Ads kommer ditt företag kunna visa annonser i den köpta delen av Googles resultatsida – dvs det som syns högst upp när du Googlat på någonting. 97% av alla internetanvändare i Sverige använder Googles sökmotor, vilket gör det till en utmärkt kanal att synas i för de flesta företagen, framförallt eftersom att man väljer själv vilka söktermer och målgrupper som ens annonser ska visas för. Det betyder att man kan styra så att era annonser bara visas för användare som gjort en sökning som matchar er verksamhet och de produkter/tjänster ni försöker sälja.

En självklar kanal för många företag

Annonsering genom Google Ads passar de allra flesta verksamheterna, och för många kan det bli en kostnadseffektiv lösning eftersom att man med ett väloptimerat Google Ads-konto inte kommer synas för användare som inte kan tänkas vara intresserade av er produkt eller tjänst. Desto längre man arbetar med ett annonskonto hos Google, desto mer kostnadseffektivt brukar annonseringen också kunna bli. Kostnaden för annonseringen på Google skiftar väldigt mycket beroende på vilken bransch man är i, och man betalar för varje klick som annonsen genererar. Det innebär att om ens annonser inte klickas på av någon, då kommer Google inte heller att kräva någon betalning för att ert företags annons har visats.  

Hur arbetar vi med Google Ads?

Efter att vi kommit överrens om att hjälpa er med er annonsering på Google kommer vi att sätta upp en plan för hur arbetet kommer genomföras, inkl. vad som ska genomföras och när. Vi kommer sen att genomföra en sökordsanalys som vi använder som grund för all den annonsering som sker via ert Google Ads-konto. När vi väl satt upp annonserna kommer vi hela tiden att skapa nya annonser som vi optimerar mot de befintliga. Det gör vi för att ständigt försöka se till att annonserna som visas för användarna är så bra som möjligt.

En självklar kanal för många företag

Annonsering genom Google Ads passar de allra flesta verksamheterna, och för många kan det bli en kostnadseffektiv lösning eftersom att man med ett väloptimerat Google Ads-konto inte kommer synas för användare som inte kan tänkas vara intresserade av er produkt eller tjänst. Desto längre man arbetar med ett annonskonto hos Google, desto mer kostnadseffektivt brukar annonseringen också kunna bli. Kostnaden för annonseringen på Google skiftar väldigt mycket beroende på vilken bransch man är i, och man betalar för varje klick som annonsen genererar. Det innebär att om ens annonser inte klickas på av någon, då kommer Google inte heller att kräva någon betalning för att ert företags annons har visats.  

Hur arbetar vi med Google Ads?

Efter att vi kommit överrens om att hjälpa er med er annonsering på Google kommer vi att sätta upp en plan för hur arbetet kommer genomföras, inkl. vad som ska genomföras och när. Vi kommer sen att genomföra en sökordsanalys som vi använder som grund för all den annonsering som sker via ert Google Ads-konto. När vi väl satt upp annonserna kommer vi hela tiden att skapa nya annonser som vi optimerar mot de befintliga. Det gör vi för att ständigt försöka se till att annonserna som visas för användarna är så bra som möjligt.

Låt oss göra jobbet!

Nå rätt personer, vid rätt tidpunkt med vår expertis inom Google Ads.

Tack vare våra egna marknadsplattformar har vi möjlighet att sprida ert varumärke till en stor mängd engagerade följare.

Oavsett vilken kanal ni vill synas genom kommer vi alltid att arbeta datadrivet för att hela tiden se till att förutsättningarna för bra resultat är så goda som möjligt.

Vi är ett företag som drivs av engagerade entreprenörer och marknadsförare. Det gör att vi ser på er långsiktiga affär, snarare än att bara skapa goda resultat på kort sikt. 

Call to action shap

Digital marknadsföring som driver försäljning och skapar varumärkeskännedom