8 av 10 svenskar kan inte ha fel

Människor spenderar mycket tid på sociala medier, och vi är många som använder sociala medier dagligen för att hålla oss uppdaterade om det senaste, för att underhållas och för att hålla kontakten med vänner och familj. Enligt Internetstiftelsens senaste rapport är det hela 80% av Sveriges internetanvändare som använder sociala medier, så varför skulle ett företag inte vilja nå ut till dem? För många företag är sociala medier en fantastisk kanal att synas genom eftersom man kan ställer in vilka målgrupper ens annonser ska visas för. 

Rätt mål ger rätt resultat

Via sociala medier kan man arbeta med att både generera försäljning och skapa varumärkeskännedom samtidigt, vilket inte är något man vanligtvis brukar göra med andra digitala kanaler. Annonsering på sociala medier fungerar för nästan alla verksamheter – så länge det finns ett tydligt mål med annonseringen. Med en tydlig målsättning i åtanke ser man sedan till att utforma och rikta annonser på det sättet som gör det mest troligt att en användare visar det engagemanget för annonsen som målsättningen är.

Annonsutformingen ser alltså olika ut beroende på om ni annonserar för att skapa direkta konverteringar, om ni vill nå tidigare besökare, eller om ni annonserar för att skapa varumärkeskännedom.

Hur arbetar vi med Sociala Medier?

Efter att vi kommit överens om att hjälpa er med er annonsering på sociala medier kommer vi att sätta upp en plan för hur arbetet kommer genomföras, vad som ska genomföras och när det ska genomföras. Vi kommer hålla god kommunikation med er och hela tiden arbeta för att era annonser ska utformas på det sätt som som gör det mest sannolikt att era mål uppnås. Under vårt arbete med er annonsering på Sociala medier kommer vi att arbeta med att optimera annonser och dess innehåll genom till exemel A/B-testning. 

Rätt mål ger rätt resultat

Via sociala medier kan man arbeta med att både generera försäljning och skapa varumärkeskännedom samtidigt, vilket inte är något man vanligtvis brukar göra med andra digitala kanaler. Annonsering på sociala medier fungerar för nästan alla verksamheter – så länge det finns ett tydligt mål med annonseringen. Med en tydlig målsättning i åtanke ser man sedan till att utforma och rikta annonser på det sättet som gör det mest troligt att en användare visar det engagemanget för annonsen som målsättningen är.

Annonsutformingen ser alltså olika ut beroende på om ni annonserar för att skapa direkta konverteringar, om ni vill nå tidigare besökare, eller om ni annonserar för att skapa varumärkeskännedom.

Hur arbetar vi med Sociala Medier?

Efter att vi kommit överens om att hjälpa er med er annonsering på sociala medier kommer vi att sätta upp en plan för hur arbetet kommer genomföras, vad som ska genomföras och när det ska genomföras. Vi kommer hålla god kommunikation med er och hela tiden arbeta för att era annonser ska utformas på det sätt som som gör det mest sannolikt att era mål uppnås. Under vårt arbete med er annonsering på Sociala medier kommer vi att arbeta med att optimera annonser och dess innehåll genom till exemel A/B-testning. 

Låt oss göra jobbet!

Nå rätt personer, vid rätt tidpunkt med vår expertis inom marknadsföring på sociala medier.

Engagerande plattformar

Tack vare våra egna marknadsplattformar har vi möjlighet att sprida ert varumärke till en stor mängd engagerade följare.

Datadrivet arbete

Oavsett vilken kanal ni vill synas genom kommer vi alltid att arbeta datadrivet för att hela tiden se till att förutsättningarna för bra resultat är så goda som möjligt.

Ett team med driv

Vi är ett företag som drivs av engagerade entreprenörer och marknadsförare. Det gör att vi ser på er långsiktiga affär, snarare än att bara skapa goda resultat på kort sikt. 

Call to action shap

Digital marknadsföring som driver försäljning och skapar varumärkeskännedom